Asian food restaurant at Thessaloniki Downtown.

Architects OpsisArchitects Yiota Chaliazi Antigoni Mantsiou Photos Aris Rammos

alt text

alt text

alt text

alt text